Home BIZNIS Ko ima pravo na subvencije za samozapošljavanje i šta je potrebno od...

Ko ima pravo na subvencije za samozapošljavanje i šta je potrebno od dokumenata? – Ekonomija

36
0

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlena lica sa invaliditetom, za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva. , ako osnivač u njemu zasnuje radni odnos.

Kako se navodi na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, pravo na subvenciju može se ostvariti udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem preduzeća za samozapošljavanje.

Ukoliko se udruži više nezaposlenih lica, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara ako su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje biće otvoren do 10.04.2023.

Nezaposleno lice može ostvariti pravo na podršku za samozapošljavanje pod uslovom da:

– prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
– završena obuka za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke koju organizuje Nacionalna služba ili druga odgovarajuća organizacija,
– ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
– u dozvoljenom okviru utvrđenog iznosa za male državne dotacije u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije fiskalne godine, u skladu sa propisima o dodjeli državnih grantova.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

– popunjena prijava sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe i
– dokaz o završenoj obuci, ako nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

U slučaju da je podnosilac zahtjeva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti ili ocjeni radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja ili zadržavanja radnog odnosa.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– kopiju rješenja nadležnog organa o upisu u registar, ako nije upisano u APR,
– kopiju potvrde o prijavi u registar Poreske uprave (REG obrazac),
– fotokopiju kartice sa potpisom koja se čuva u poslovnoj banci,
– fotokopija/skenirana lična karta podnosioca zahtjeva,
– način obezbjeđivanja ispunjenja ugovornih obaveza,
– fotokopija / skenirana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Obaveze iz ugovora

Nakon potpisivanja ugovora, korisnik subvencije je dužan da:

– obavlja djelatnost za koju mu je odobrena potpora po podnesenom zahtjevu sa biznis planom kao osnovom i po tom osnovu uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 mjeseci, računajući od dana početka obavljanja djelatnosti, sa mogućnost privremene obustave djelatnosti najduže 12 mjeseci po odluci APR-a ili drugog nadležnog organa,
– omogući Nacionalnoj službi praćenje izvršavanja ugovornih obaveza i uvid u obavljanje poslova,
– na zahtjev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
– obavijesti Nacionalnu službu o svim promjenama koje su bitne za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana promjene

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter račun. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.


Izvor: www.danas.rs


Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u


Deo Vijesti.TV medije.