Home BIZNIS Otpremnina ne može biti manja od 170.000 dinara, a u ovom slučaju...

Otpremnina ne može biti manja od 170.000 dinara, a u ovom slučaju primićete i više

13
0

Za takve situacije postoje vrste beneficija kod kojih je poslodavac dužan isplatiti zaposleniku otpremninu. Zakon o radu predviđa dva slučaja u kojima radnik mora biti plaćen.

Prvi je pravo na otpremninu kada radnik ode u penziju, kao i zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak i ako je pravo na penziju ostvareno prije proglašenja stečaja. Ovo pravo ostvaruje se bez obzira o kojoj se penziji radi, da li je starosna, invalidska, privremena starosna ili porodična, piše Kurir.

Iznos otpremnine

Visina otpremnine zavisi od osnove po kojoj se isplaćuje. Kada je reč o penziji, zakon predviđa da se zaposlenom isplaćuju najmanje dve prosečne zarade u Srbiji. To bi sada bilo oko 170.000 dinara

Ipak, zakonodavac ostavlja diskreciono pravo poslodavcu da svojim opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) propiše isplatu otpremnine u većem iznosu od zakonom propisanog minimuma.

Minimalni iznos

Najniži iznos otpremnine koji se može isplatiti po ovom osnovu ne može biti manji od iznosa trećine plate radnika za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca za koju ima pravo na naknadu. Plata je prosječna zarada radnika isplaćena za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je isplaćena otpremnina. Prilikom obračuna mjesečna plata uključuje nagrade, bonuse, kao i druga primanja iz radnog odnosa.

Nakon toga se jedna trećina ovako utvrđenog iznosa množi sa brojem cijelih godina koje je zaposleni proveo radeći kod poslodavca i tako se dobija minimalni iznos otpremnine. U obračun se uračunavaju samo pune godine rada, pa na primjer ako je neko proveo dvije godine i deset mjeseci, samo dvije godine su važne za obračun visine otpremnine.

Novac se isplaćuje i kada zbog opravdanih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena poslodavcu više nije potrebno određeno radno mjesto ili je smanjen obim posla, pa radniku prestaje radni odnos. U ovom slučaju situacija u pogledu trenutka isplate otpremnine je nešto drugačija, s obzirom da je zakonom propisano da je poslodavac dužan isplatiti otpremninu prije prestanka ugovora o radu.


Izvor: www.alo.rs


Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u


Deo Vijesti.TV medije.